REGULAMIN

1. Sklep Internetowy http://warszawa-triceps.pl/ oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej..

2. Korzystanie z serwisu/sklepu http://warszawa-triceps.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez:
- stronę
http://warszawa-triceps.pl/
- telefonicznie i SMS : 698 700 913
- e-mail : warszawa@triceps.pl

4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych:
- imię i nazwisko
- adres dostawy przesyłki: ulica, numeru domu (mieszkania), miasto, kod pocztowy
- numer telefonu

5. Jednocześnie składając zamówienie Kupujący:
Oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez http://warszawa-triceps.pl/ w celu realizacji zamówienia.

6. Zamówienia można składać w dowolnym czasie przez cały rok.

7. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu 24 godzin. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku nie uzyskania potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych.

8. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Istnieje wtedy możliwość dostarczenia towaru w późniejszym terminie, bądź uzgodnienia zmiany wybranego towaru na inny o podobnych parametrach.

9. Nie będą realizowane zamówienia:
- wzbudzające wątpliwości
- opatrzone nieprawidłowo wypełnionym formularzem
- których nie uda się potwierdzić

10. Proponujemy następujące formy płatności:
- za pobraniem
- przelewem (przedpłata na konto bankowe)
- przedpłata poprzez system przelewy 24 , transferuj.pl tpay lub Pay u
- odbiór osobisty w jednej z naszych siedzib w Wyszkowie

11. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej

12. Koszty wysyłki są podane przy finalizacji zamówienia.

13. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi paczki i podawane natychmiastowo po kontakcie ze sklepem http://warszawa-triceps.pl/

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Gwarantujemy zwrot całości kosztów związanych z zamówieniem. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

15. Reklamacje są przyjmowane pocztą elektroniczna pod adresem:
warszawa@triceps.pl

16. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, należy odesłać go pod adresem sklepu przesyłką pocztową. Koszty związane z odesłaniem do towaru reklamowanego zwrócimy natychmiast po rozpatrzeniu pozytywnie reklamacji. Produkt wymienimy na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferujemy nabywcy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie towary lub zwrócimy pieniądze.

17. W przypadku gdyby przy odbiorze towaru opakowanie przesyłki nosiło znamiona uszkodzenia, odbierając przesyłkę zaleca się w obecności pracownika firmy kurierskiej spisać protokół reklamacyjny.

18. Ceny w sklepach stacjonarnych mogą różnić się od cen podanych w sklepie internetowym z uwagi na koszty wysyłki produktów.

19. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz Transferuj.pl.


20.Ochrona danych osobowych

20.1.Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep
http://warszawa-triceps.pl/ . z siedzibą w Wyszkowie, ul Sowińskiego 64,
20.2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
20.3. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
http://warszawa-triceps.pl/ .
20.4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
20.5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

20.6. Klientowi  przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

        Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Pro Power :

        - operatorzy pocztowi,

        - przewoźnicy, 

        - partnerzy świadczący usługi techniczne (np. hostingowe).

21 Uwaga ceny ze sklepu internetowego mogą się od 5-10 różnić od stacjonarnych1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: ul Sowińskiego 64, 07-200 Wyszkow
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
warszawa@triceps.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres u.Sowińskiego 64, 07-200 Wyszków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 21.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

22. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

RODO:

Administratorem Twoich danych jest Rafał Pawlak Odżywki Suplementy „Pro Power „z siedzibą w Wzsykowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 64, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 762 192 21 88 REGON: 145917074 W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: warszawa@triceps.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Generała Józefa Sowińskiego 64, 07-200 Wyszków, Mazowieckie

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: warszawa@triceps.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Odżywki Suplementy „Pro Power „ w ramach zawieranych z Tobą umów.